POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zuzanna i Sławomir Iwaniccy jako właściciele i administratorzy serwisu internetowego www.3sarny.pl („Serwis”) pragną zapewnić, iż we wszelkich działaniach podejmowanych w ramach serwisu kierują się przede wszystkim dobrem naszych użytkowników. Naszym celem jest poznanie Państwa potrzeb i oczekiwań, tak ażeby poziom obsługi oraz poczucia bezpieczeństwa należał do najwyższych.

W ramach serwisu możecie mieć Państwo możliwość odwiedzenia innych stron internetowych dzięki zamieszczonym linkom, przy czym informujemy, iż każdy z takich portali posiada odrębną, własną politykę prywatności.

Wszelkie działania w ramach serwisu, których dokonanie wiązałoby się z przekazaniem danych osobowych, a podmiotem których byłyby osoby niepełnoletnie, muszą być podejmowane za pośrednictwem rodziców lub opiekunów.

Wszelkie treści zamieszczone na www.3sarny.pl objęte są regulacjami dotyczącymi prawa autorskiego. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów bez zgody autora będzie naruszeniem przepisów prawa.

Serwis www.3sarny.pl ogranicza zbieranie i wykorzystywanie danych o jego użytkownikach do niezbędnego minimum. Czynimy to wyłącznie w celu realizacji Państwa rezerwacji, odpowiedzi na pytania i prośby.

Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne np. do dokonania wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną) nie jest obowiązkowe i zależeć będzie od decyzji osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez właścicieli pensjonatu zależy od wyrażenia przez nią zgody.

Żadne dane osobowe, nie będą przez nas ujawniane bez Państwa zezwolenia, z wyjątkiem sytuacji wskazanych w niniejszej polityce prywatności, wymaganych lub dopuszczonych do ujawnienia przez obowiązujące przepisy (w szczególności na skutek żądania uprawnionych organów w postępowaniu sądowym lub administracyjnym) lub też, w sytuacji gdy działanie takie będzie niezbędne dla ochrony praw i interesów naszych lub naszych użytkowników.

Celem bezwzględnej ochrony zawartości gromadzonych przez nas treści, w szczególności informacji o użytkownikach serwisu, prawa dostępu do danych osobowych zostało maksymalnie ograniczone. Dostęp do danych osobowych mają tylko właściciele pensjonatu i osoby współprowadzące pensjonat zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

W trakcie korzystania przez Państwa z serwisu, mogą zostać przez nas umieszczone na Państwa komputerach niewielkie pliki (znane powszechnie pod nawą “ciasteczka”/ „cookies”). Pliki te mogą być przez nas odczytane dla celów informacyjnych, w momencie ponownej Państwa wizyty na naszym serwisie. Rodzaj informacji, które w ten sposób zbieramy ma związek z Państwa komputerem i obejmuje dane takie jak: adres IP, datę i godzinę wejścia do serwisu oraz najczęściej odwiedzane obszary serwisu. Wszelkie dane zbierane w ramach cookies służą wyłącznie ulepszeniu efektywności Serwisu. Użytkownik serwisu ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies przy czym może to wiązać się z uniemożliwieniem dostępu do pewnych usług w ramach Serwisu.

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rezerwacyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Regulacje dotyczące niniejszej polityki prywatności mogą ulec zmianie w każdym czasie, przy czym każdorazowa zmiana będzie sygnalizowana użytkownikom poprzez Serwis.

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez Pensjonat 3 Sarny polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres: pensjonat@3sarny.pl.